Breaking News
Ba câu lạc bộ địa phương được Đội tuyển quốc gia nhắm tới dự SEA Games làm đối thủ thử nghiệm    
Suhandi - Thống kê người chơi
76   x
Suhandi
30 SMF SUHANDI PAC SHO PAS DRI DEF PHY 30 30 30 30 30 30
30
Xếp hạng trung bình
30
Xếp hạng tiềm năng
Họ Suhandi
Họ và tên Suhandi
Quốc tịch    Indonesia
Ngày sinh 29/10/1992 (29 Tháng Mười 1992)
Tuổi tác 28 tuổi
Tình dục Đàn ông
Trạng thái người chơi Professional
|SMF
SMF SMF

Đánh giá tốt nhất

Thống kê người chơi