Breaking News
Ba câu lạc bộ địa phương được Đội tuyển quốc gia nhắm tới dự SEA Games làm đối thủ thử nghiệm    
Kong Pilot - Thống kê người chơi
Updated on 10 Tháng Tám 2020 - 12:42 ICT Biên tập viên Liga 123 Team
67   x
33 GK K. PILOT DEF HAN KIC REF SPD POS 30 30 30 30 30 30
33
Xếp hạng trung bình
30
Xếp hạng tiềm năng
Tên đầu tiên Kong
Họ Pilot
Họ và tên Kong Pilot
Quốc tịch    Kamboja
Tình dục Đàn ông
Trạng thái người chơi Professional
|GK
GK

Đánh giá tốt nhất

Thống kê người chơi

Danh sách các trận đấu

Không tìm thấy kết quả phù hợp

Danh sách tin tức

Không tìm thấy tin tức