Breaking News
Ba câu lạc bộ địa phương được Đội tuyển quốc gia nhắm tới dự SEA Games làm đối thủ thử nghiệm    
Dicky Firasat - Thống kê người chơi
Được xuất bản trên: Tháng Giêng 25, 2021 | 11:11 ICT Tác giả: Liga 123 Team
Tác giả: Tháng Tám 10, 2020 | 12:42 ICT Biên tập viên: Liga 123 Team
25   x
29 NN D. FIRASAT PAC SHO PAS DRI ATT PHY 30 30 30 30 30 30
29
Xếp hạng trung bình
30
Xếp hạng tiềm năng
Tên đầu tiên Dicky
Họ Firasat
Họ và tên Dicky Firasat
Quốc tịch    Indonesia
Tình dục Đàn ông
Trạng thái người chơi Professional
|NN

Đánh giá tốt nhất

Thống kê người chơi

Danh sách tin tức

Không tìm thấy tin tức